Blog Image

Södra Aplungens Fiber Ek. för.

Om bloggen

Syftet med bloggen är att ge medlemmarna och andra intressenter möjlighet att ta del av vad som händer i föreningen. Alla medlemmar skall också kunna göra inlägg, ställa frågor och komma med synpunkter på föreningens arbete.

Insatsen

Ekonomi Posted on Thu, June 04, 2015 19:38:21

På årsmötet i går beslutade vi bland annat om en ändring i stadgarna. Insatsen enligt § 6 i stadgarna fastställdes till 12000 kr för alla anslutningar/hushåll/företag. Beslutet innebär att föreningen betalar tillbaka 3000 kr till alla som har anslutit sig. Vi bestämde också att årets medlemsavgift på 200 kr skulle dras av vid återbetalningen. Vi kommer således att betala tillbaka 2800 kr (3000-200) per anslutning.

För att återbetalning skall kunna göras, måste alla medlemmar lämna ett giltigt bankkontonummer eller plusgirokonto till vår kassör Anita Andersson Bergqvist (fryksdalsekonomen@blixtmail.se). Bankkontonumret måste vara komplett, dvs innehålla även det så kallade clearingnumret.Utbetalning av projektstöd

Ekonomi Posted on Sat, March 14, 2015 16:22:17

Vi har nu fått beslut om utbetalning av projektstöd från Länsstyrelsen (Lst). Helt i enlighet med vår ansökan. Lst har skickat beslutet vidare till Jordbruksverket, som betalar ut bidraget inom cirka sex veckor.Bidragsansökan

Ekonomi Posted on Tue, February 24, 2015 18:19:00

Sedan slutbesiktningen av anläggningsprojektet i slutet av förra året, har det inte funnits mycket att rapportera om. Allt verkar ha flutit på bra utan några störningar eller fel på vår kanalisation och fibern i den. Och det är bra! Det är ju så det skall vara. (Vissa operatörer har dock haft problem, som t ex Telia enligt nedan.)

Föreningens styrelse har dock inte varit helt sysslolös under tiden. Bland annat har vi försett Länsstyrelsen, som handlägger bidragsfrågan, med ett stort antal dokument. Och i dag kom de på besök för en slutlig kontroll. Två personer granskade fakturor, mm och inhämtade kompletterande uppgifter inför beslutet om bidrag. Allt föll ut till belåtenhet och de sa att vi kan förvänta oss ett positivt beslut i mars.Ny milstolpe!

Ekonomi Posted on Fri, November 29, 2013 19:12:41

Första fakturan från Eltel har kommit. Den lyder på 137 500 kr och avser bara material. Vi medlemmar får förbereda oss på en ny delbetalning till föreningen – trots att julen står för dörren. Preliminärt handlar det om 5000 kr. Styrelsen tar beslut i frågan nu på tisdag. Har du synpunkter så hör av dig. Min mailadress är kjell@aplung.se.Bokslutet för 2012

Ekonomi Posted on Tue, May 14, 2013 19:49:55

Vår kassör har stängt böckerna för vårt första verksamhetsår, 2012. Våra revisorer kommer, efter granskning, att avge en revisionsberättelse. Den, som mycket annan intressant information, kommer ni att kunna ta del av på vårt årsmöte kl. 19:00, den 10 juni, i Hembygdsgården. Välkomna!Projektstöd

Ekonomi Posted on Thu, May 02, 2013 20:23:57

Vi har nu fått beslut om bidrag från Länsstyrelsen och Post- och telestyrelsen. Vi ersätts med maximala 50%, eller 586 407 kr beräknat på nuvarande kostnadskalkyl. Mycket glädjande!

Om kostnaderna minskar, så kommer bidraget att minska. Vi kan aldrig få mer än 50% av de faktiska kostnaderna. Vi skall försöka minska kostnaderna genom bra upphandlingar och egna arbetsinsatser.Myndighetstillstånd

Ekonomi Posted on Wed, November 14, 2012 16:33:20

Länsstyrelsen har rått oss att inte missa något av de tillstånd vi behöver, eftersom det kan påverka det sökta bidragets storlek.

Vi måste följa regelverken i bland annat Miljöbalken och Kulturminneslagen. Dessutom har Trafikverket synpunkter på hur vi drar fiber i närheten av deras anläggningar.

Arbetet med myndighetstillstånden har påbörjats och vi kommer att få hjälp av Anna-Carin Andersson på Sunne Kommun. Ansvaret för att det i slutändan blir rätt ligger dock på föreningen.Medlemsavgift

Ekonomi Posted on Wed, October 24, 2012 11:03:49

I vårt senaste utskick i brevlådorna (september) skrev vi följande:

“De som äger fastighet eller är fast
bosatta (utan att äga fastighet) inom föreningens ansvarsområde, kan bli medlemmar
i föreningen. Om en fastighet har flera ägare, räcker det med att en av ägarna
är medlem. Den som vill vara medlem skall betala en årlig medlemsavgift på 200
kr. Vill du bli medlem, sätt då snarast möjligt in 200 kr på bankgiro 886-1981.
Avgiften gäller för år 2012 och skall täcka redan uppkomna och kommande kostnader.

Obs! Glöm inte att uppge ditt namn vid
inbetalningen, så att vi ser att pengarna kommer från just dig.

Du förbinder dig inte att
koppla upp dig mot fibernätet genom att betala medlemsavgiften. Först genom att
underteckna ”Anslutningsavtalet” förbinder du dig till att fullfölja
uppkopplingen. “.

Känner du på dig att du glömt betala din medlemsavgift, vänligen gör det snarast möjligt. Känner du dig osäker på om du betalat, vänligen kontakta vår kassör Anita (0705-574279).

Alla har inte tillgång till internet och många som har tillgång till nätet är inte ute på det så ofta. Därför ber vi om din hjälp för att muntligen få ut denna påminnelse till alla i bygden. Tack på förhand!Next »