Blog Image

Södra Aplungens Fiber Ek. för.

Om bloggen

Syftet med bloggen är att ge medlemmarna och andra intressenter möjlighet att ta del av vad som händer i föreningen. Alla medlemmar skall också kunna göra inlägg, ställa frågor och komma med synpunkter på föreningens arbete.

Personuppgifter

Information Posted on Thu, May 24, 2018 10:57:36

EU:s nya allmänna dataskyddsförordning (GDPR – General Data Protection Regulation) börjar gälla den 25 maj 2018. Den syftar till att stärka säkerheten och skyddet för personuppgifter inom EU och ersätter det tidigare europeiska dataskyddsdirektivet och den svenska personuppgiftslagen (PuL). Mycket är sig likt men kraven på hur vi skall behandla dina personuppgifter skärps.

Vi vidtar alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter även i fortsättningen är skyddade hos oss. De personuppgifter vi har om dig finns i vårt medlemsregister. Vi måste ha informationen för att administrera föreningen och sköta vår fakturering, vår information, våra kallelser till möten, mm. Vi lämnar inte ut uppgifterna till tredje part.

I medlemsregistret finns uppgifter om fastighetsbeteckning, ägarnas namn och adress samt email-adresser. Vill du veta vilka uppgifter vi har om just dig, så kontakta gärna någon av oss i styrelsen.

StyrelsenLedningsrätt

Information Posted on Sun, October 29, 2017 21:28:32

De flesta av er har sannolikt fått en “Kallelse” till möte från Lantmäteriet. Åtminstone har jag fått det. Det är Sunne Kommun som ansökt om “Ledningsrätt”. Men vi i vår fiberförening söker samtidigt och tillsammans med Sunne Kommun “Ledningsrätt” för att minska kostnaderna för både oss och kommunen. Någon/några från styrelsen i vår förening kommer att delta i mötet och vidareförmedla information därifrån. Men ni är som kallade skall självklart känna er välkomna att delta t i mötet.Korttidsabonnemang

Information Posted on Sat, October 28, 2017 15:00:36

Här kommer lite information från Region Värmland, som kan vara bra att känna till (en del av er kanske redan känner till detta).

“Sedan en tid tillbaka finns tjänsteleverantören Riksnet även i Telia Öppen Fibers nät, d.v.s. i alla fiberföreningar i Sunne kommun och även i Sunne tätort.

Riksnet erbjuder korttidsabonnemang vilket ofta efterfrågas av bl.a. fritidshusägare som inte utnyttjar bredbandsabonnemanget hela året. Kan ju även vara bra t.ex. för den som vill hyra ut sitt hus. Korttidsabonnemang har saknats i Telia Öppen Fibers plattform, men har funnits hos konkurrenterna Zitius och IP-Only ett tag.

Läs mer på Riksnets hemsida samt bredbandswebben.se (Telia Öppen Fibers sida)

http://www.riksnet.se/static/sv/102/

https://www.bredbandswebben.se/start/

Priserna på Bredbandswebben står i ”kr/månad”, men om jag förstår rätt gäller priset för den period man tecknar sig för (3 dagar, 1 vecka eller 2 veckor). En sak som är bra är att tjänsten avslutas automatiskt efter 3 dagar/1 vecka/2 veckor. Så det är ingen automatisk förlängning som kan göra att det blir dyrt.”Telia o Sunne i samarbete

Information Posted on Thu, June 29, 2017 15:00:24

Viktig information från Telia och Sunne Kommun.Överlåtelseavtal

Information Posted on Sat, December 19, 2015 16:30:23

Här kommer blanketten “Överlåtelseavtal”, som utlovats i tidigare inlägg (se nedan).
Den skall användas om du överlåter din fastighet. Läs igenom och hör av dig om något är oklart.Överlåtelseavtal

Information Posted on Fri, October 30, 2015 15:39:26

Bifogar en mall till “Överlåtelseavtal”, som skall användas vid fastighetsöverlåtelse. Jag kommer att anpassa mallen till vår förening vid ett senare tillfälle. Bifogar även ett följebrev som förklarar vad det är som gäller vid överlåtelsen. Hör gärna av er om något är oklart.Utdrag från Telias hemsida

Information Posted on Wed, December 10, 2014 23:45:57

Problem med surf och digital-tv avhjälpt

Uppdaterad: 2014-12-10 22:02

På tisdagkvällen mellan kl. 22:00 och kl. 22:45 fick vi en överbelastningsattack mot våra servrar som gjorde att dessa överbelastades. Detta påverkade vår hemsida telia.se, men även att det var svårt för en del av våra kunder att surfa, använda digtal-tv och ringa över bredbandstelefoni. Även mobilsurf påverkades i viss utsträckning. Under eftermiddagen och kvällen idag onsdag har vi drabbats av liknande attacker vilket medfört störningar på vissa kunders tjänster. Dessa attacker ska nu vara avstyrda.Mät hastigheten på din uppkoppling

Information Posted on Mon, August 11, 2014 10:38:35

Här kan du mäta hastigheten på din uppkoppling. Kom ihåg att ett trådlöst nätverk begränsar hastigheten.Next »