Blog Image

Södra Aplungens Fiber Ek. för.

Om bloggen

Syftet med bloggen är att ge medlemmarna och andra intressenter möjlighet att ta del av vad som händer i föreningen. Alla medlemmar skall också kunna göra inlägg, ställa frågor och komma med synpunkter på föreningens arbete.

Kallelse till årsmöte

Föreningen Posted on Mon, May 20, 2013 11:31:46

Bifogar kallelse till föreningsstämma/årsmöte. Kallelsen kommer också att läggas i era brevlådor.
Välkomna!Myndighetstillstånd

Föreningen Posted on Thu, May 02, 2013 21:23:48

Sunne Kommun har bestämt sig för hur de vill dra “stamnätet” i vårt ansvarsområde. Deras beslut har stor betydelse för både föreningens och kommunens ekonomi. Kommunens beslut blev inte riktigt som vi hade hoppats på, men bra för både föreningen och kommunen. Kommunens agerande är både professionellt och rättvist.

Nu kan vi börja gräva och handla in material! Men först måste vi ta in offerter. Vi behöver minst två offerter per uppdrag för att få projektstöd från EU. Vi överväger också en samdragning med Fortum utefter “Lofallavägen”, men de verkar i nuläget lite dyra. Förhandlingar pågår.Myndighetstillstånd

Föreningen Posted on Thu, April 11, 2013 20:31:52

Vi har nu de myndighetstillstånd vi behöver – kulturminnen, miljö och trafiksäkerhet – för att kunna gräva ner kanalisationen där vi vill. Mycket bra!

Vi kan dock inte påbörja grävningsarbetet förrän vi fått beslut om bidrag från Länsstyrelsen. Vi måste också få ett definitivt besked från Sunne Kommun om huruvida de vill dra fram stamnätet utefter “Lofallavägen”, eftersom det påverkar vår ekonomi ganska mycket. Vi hoppas inom kort få besked från båda dessa myndigheter.Avtal med markägare

Föreningen Posted on Thu, November 15, 2012 08:36:28

Nästa steg för föreningen är att sluta avtal med de markägare som berörs av vår fiberdragning. Vi kommer också att hjälpa kommunen med motsvarande avtal där de vill dra fram sitt stamnät. Det här arbetet hoppas vi kunna genomföra samtidigt som vi söker nödvändiga myndighetstillstånd, så ambitionen är att starta upp det inom kort. Jag hoppas att du kan ta dig tid att läsa igenom avtalen innan någon av oss i föreningen dyker upp för att få dem undertecknade.Försäkringar

Föreningen Posted on Tue, November 13, 2012 10:47:12

Jag har pratat med Erik Larsson (datachef på Sunne Kommun) om försäkringar på den fiber vi vill lägga inom vårt ansvarsområde. Följande gäller för närvarande:

1. De föreningar som hittills har byggt nät i Sunne, har inte tecknat någon särskild försäkring.

2. Försäkringsfrågorna regleras vanligtvis i entreprenadkontrakten där man hänvisar till AB04 alternativt ABT06 samt AMA Anläggning. AB04 är det avtal som fiberföreningarna i Sunne hittills har använt sig av.

3. I AB04 finns en försäkringsplikt som kräver att entreprenören ska teckna allrisk- och ansvarsförsäkringar för entreprenaden. Beställaren – vår förening – skall stå som medförsäkrad.

4. När vi skall underteckna ett entreprenadkontrakt kan vi begära att få se entreprenadföretagets försäkringsbevis. Så har t.ex. Kymstad fiber och även kommunen gjort.

5. När det gäller garanti på anläggningen efter att slutbesiktningen är utförd, så föreskriver AB04 normalt en garantitid på två år – om inte beställaren och entreprenören kommit överens om något annat. Det normala är dock att man har en garantitid på 2 år.

Jag föreslår därför att vi tills vidare avvaktar med försäkringsfrågor.Avtal med Sunne Kommun

Föreningen Posted on Thu, November 08, 2012 09:37:41

Föreningen har nu undertecknat ett avtal med Sunne Kommun. I avtalet regleras villkoren för en anslutning av föreningens fibernät till kommunens stamnät samt samarbetet med TeliaSonera Sverige AB och TeliaSonera Skanova Access AB. Avtalet är ganska omfattande, så vi har valt att inte lägga ut det på nätet. Den som vill läsa innehållet kan dock kontakta undertecknad för en kopia.