Blog Image

Södra Aplungens Fiber Ek. för.

Om bloggen

Syftet med bloggen är att ge medlemmarna och andra intressenter möjlighet att ta del av vad som händer i föreningen. Alla medlemmar skall också kunna göra inlägg, ställa frågor och komma med synpunkter på föreningens arbete.

God Jul! Gott Nytt År!

Övrigt Posted on Sat, December 19, 2015 16:41:28

Det lackar mot jul och nyår. Styrelsen vill därför passa på att önska er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År. Hoppas det kommande bredbandsåret blir lika bra som det som gått.
StyrelsenBygdedag

Övrigt Posted on Tue, July 28, 2015 13:08:09

Information från Lars Johansson (lars.056551101@telia.com):

Bygdedag i Västra Ämtervik, söndag 2 augusti

Kl. 11 Ekumenisk musikgudstjänst i kyrkan

Fortsättning på hembygdsgården, Berga

Kl 12 Sillunch (köttbullar till barnen)

Kl 14 Underhållning med Hasse Andersson och Mattias Bergh

Kl 15 ”Flickornas afton” Bygdespel på mål framfört av hembygdsteatern. Titeln anspelar på att karlarna i byn ska underhålla damerna i bygdegården kommande lördag.

Teaterentré 100 kr

Kl 16 Mingel och eftersnack