Blog Image

Södra Aplungens Fiber Ek. för.

Om bloggen

Syftet med bloggen är att ge medlemmarna och andra intressenter möjlighet att ta del av vad som händer i föreningen. Alla medlemmar skall också kunna göra inlägg, ställa frågor och komma med synpunkter på föreningens arbete.

Årsmöte 2019

Möten Posted on Mon, August 26, 2019 12:12:06

Här kommer protokoll från senaste årsmötet.Årsmöte 2019

Möten Posted on Thu, June 06, 2019 10:00:18

ORDINARIE ÅRSMÖTE

SÖDRA APLUNGENS FIBER EK. FÖR
Torsdagen den 27 juni kl. 19.00
Jaktstugan Aplung (Rena)

Välkomna önskar styrelsen!Styrelsemöte

Möten Posted on Thu, December 06, 2018 11:40:45

Bifogar protokoll från senaste styrelsemötet.Årsmöte 2018

Möten Posted on Wed, June 13, 2018 14:14:45

Bifogar protokoll från årsmötet. Verksamhetsberättelsen för 2017 finns nedan tillsammans med Kallelsen.Årsmöte

Möten Posted on Mon, May 28, 2018 13:01:08

Se kallelse nedan.
Bifogar agenda och verksamhetsberättelse som ni kan ta del av inför årsmötet.
Välkomna
StyrelsenPersonuppgifter

Information Posted on Thu, May 24, 2018 10:57:36

EU:s nya allmänna dataskyddsförordning (GDPR – General Data Protection Regulation) börjar gälla den 25 maj 2018. Den syftar till att stärka säkerheten och skyddet för personuppgifter inom EU och ersätter det tidigare europeiska dataskyddsdirektivet och den svenska personuppgiftslagen (PuL). Mycket är sig likt men kraven på hur vi skall behandla dina personuppgifter skärps.

Vi vidtar alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter även i fortsättningen är skyddade hos oss. De personuppgifter vi har om dig finns i vårt medlemsregister. Vi måste ha informationen för att administrera föreningen och sköta vår fakturering, vår information, våra kallelser till möten, mm. Vi lämnar inte ut uppgifterna till tredje part.

I medlemsregistret finns uppgifter om fastighetsbeteckning, ägarnas namn och adress samt email-adresser. Vill du veta vilka uppgifter vi har om just dig, så kontakta gärna någon av oss i styrelsen.

StyrelsenKallelse

Möten Posted on Wed, May 09, 2018 19:09:20

Onsdagen den 30 maj kl. 19:00 har vi Föreningsstämma i Jaktstugan (Rena).
Lägg gärna in mötet i din agenda redan nu, så att det inte blir bortglömt.
Mötet kommer också att annonseras ut i Sunnenytt. Agenda och Verksamhetsberättelse kommer senare.
Välkommen!Styrelsemöte

Möten Posted on Wed, May 09, 2018 18:57:41

Bifogar protokoll från årets första styrelsemöte.Next »