ORDINARIE ÅRSMÖTE

SÖDRA APLUNGENS FIBER EK. FÖR
Torsdagen den 27 juni kl. 19.00
Jaktstugan Aplung (Rena)

Välkomna önskar styrelsen!