Bifogar protokoll från årsmötet. Verksamhetsberättelsen för 2017 finns nedan tillsammans med Kallelsen.