Bifogar protokoll från årsmötet. Verksamhetsberättelsen för 2016 finns nedan tillsammans med Kallelsen.