Vi har nu fått beslut om utbetalning av projektstöd från Länsstyrelsen (Lst). Helt i enlighet med vår ansökan. Lst har skickat beslutet vidare till Jordbruksverket, som betalar ut bidraget inom cirka sex veckor.