Vi skall slutbesiktiga
Eltels arbete nästa vecka. Du uppmanas därför att snarast möjligt – helst före
måndag morgon – komma in med eventuella synpunkter på vad Du tycker att Eltel
borde åtgärda på Dina marker innan de avslutar sitt uppdrag hos oss. Efter
slutbesiktningen kan vi inte kräva att Eltel skall rätta till sådan som Du är
missnöjd med. Det är därför viktigt att vi får in Dina krav och önskemål så att
vi kan hantera det före eller vid slutbesiktningen. Kontakta någon av följande
personer i styrelsen: Kjell Svensson (0722-300086), Jennie Nilsson (0722-067677).