Blog Image

Södra Aplungens Fiber Ek. för.

Om bloggen

Syftet med bloggen är att ge medlemmarna och andra intressenter möjlighet att ta del av vad som händer i föreningen. Alla medlemmar skall också kunna göra inlägg, ställa frågor och komma med synpunkter på föreningens arbete.

Reklamskylt

Anläggningsprojektet Posted on Sun, May 11, 2014 18:19:11

Vår reklamskylt är nu på plats utefter 238’n.Styrelsemöte 3 2014

Möten Posted on Sun, May 11, 2014 15:13:05

Här kommer protokollet från senaste styrelsemötet.