Våren är här! Och med den våra fibergrävare. De började
gräva i går och jag har varit och hälsat dem välkomna. Just nu gräver de
uppe vid Aplungstorp. När de är klara där fortsätter de utefter Lofallavägen.

De vet inte när de kommer att börja gräva i våra ”trädgårdar”.
Dock betonade de att det är viktigt att alla (som inte redan gjort det) stakar ut
för fibergrävningen i ”trädgårdarna”. Alla skall också tydligt markera anslutningspunkten
på byggnaden (där man skall borra sig in i huset). Markera för alla hinder
under mark (t ex jordvärme, dränering, kulvertar, mm).

Här kan du läsa mer om tidigare
information om utstakning.