Här kommer minnesanteckningarna från vårt första arbetsmöte med Eltel.