Sunne Kommun har bestämt sig för hur de vill dra “stamnätet” i vårt ansvarsområde. Deras beslut har stor betydelse för både föreningens och kommunens ekonomi. Kommunens beslut blev inte riktigt som vi hade hoppats på, men bra för både föreningen och kommunen. Kommunens agerande är både professionellt och rättvist.

Nu kan vi börja gräva och handla in material! Men först måste vi ta in offerter. Vi behöver minst två offerter per uppdrag för att få projektstöd från EU. Vi överväger också en samdragning med Fortum utefter “Lofallavägen”, men de verkar i nuläget lite dyra. Förhandlingar pågår.