Blog Image

Södra Aplungens Fiber Ek. för.

Om bloggen

Syftet med bloggen är att ge medlemmarna och andra intressenter möjlighet att ta del av vad som händer i föreningen. Alla medlemmar skall också kunna göra inlägg, ställa frågor och komma med synpunkter på föreningens arbete.

Myndighetstillstånd

Föreningen Posted on Thu, May 02, 2013 21:23:48

Sunne Kommun har bestämt sig för hur de vill dra “stamnätet” i vårt ansvarsområde. Deras beslut har stor betydelse för både föreningens och kommunens ekonomi. Kommunens beslut blev inte riktigt som vi hade hoppats på, men bra för både föreningen och kommunen. Kommunens agerande är både professionellt och rättvist.

Nu kan vi börja gräva och handla in material! Men först måste vi ta in offerter. Vi behöver minst två offerter per uppdrag för att få projektstöd från EU. Vi överväger också en samdragning med Fortum utefter “Lofallavägen”, men de verkar i nuläget lite dyra. Förhandlingar pågår.Projektstöd

Ekonomi Posted on Thu, May 02, 2013 20:23:57

Vi har nu fått beslut om bidrag från Länsstyrelsen och Post- och telestyrelsen. Vi ersätts med maximala 50%, eller 586 407 kr beräknat på nuvarande kostnadskalkyl. Mycket glädjande!

Om kostnaderna minskar, så kommer bidraget att minska. Vi kan aldrig få mer än 50% av de faktiska kostnaderna. Vi skall försöka minska kostnaderna genom bra upphandlingar och egna arbetsinsatser.