Vi har nu de myndighetstillstånd vi behöver – kulturminnen, miljö och trafiksäkerhet – för att kunna gräva ner kanalisationen där vi vill. Mycket bra!

Vi kan dock inte påbörja grävningsarbetet förrän vi fått beslut om bidrag från Länsstyrelsen. Vi måste också få ett definitivt besked från Sunne Kommun om huruvida de vill dra fram stamnätet utefter “Lofallavägen”, eftersom det påverkar vår ekonomi ganska mycket. Vi hoppas inom kort få besked från båda dessa myndigheter.