Jag har pratat med Erik Larsson (datachef på Sunne Kommun) om försäkringar på den fiber vi vill lägga inom vårt ansvarsområde. Följande gäller för närvarande:

1. De föreningar som hittills har byggt nät i Sunne, har inte tecknat någon särskild försäkring.

2. Försäkringsfrågorna regleras vanligtvis i entreprenadkontrakten där man hänvisar till AB04 alternativt ABT06 samt AMA Anläggning. AB04 är det avtal som fiberföreningarna i Sunne hittills har använt sig av.

3. I AB04 finns en försäkringsplikt som kräver att entreprenören ska teckna allrisk- och ansvarsförsäkringar för entreprenaden. Beställaren – vår förening – skall stå som medförsäkrad.

4. När vi skall underteckna ett entreprenadkontrakt kan vi begära att få se entreprenadföretagets försäkringsbevis. Så har t.ex. Kymstad fiber och även kommunen gjort.

5. När det gäller garanti på anläggningen efter att slutbesiktningen är utförd, så föreskriver AB04 normalt en garantitid på två år – om inte beställaren och entreprenören kommit överens om något annat. Det normala är dock att man har en garantitid på 2 år.

Jag föreslår därför att vi tills vidare avvaktar med försäkringsfrågor.