Föreningen har nu undertecknat ett avtal med Sunne Kommun. I avtalet regleras villkoren för en anslutning av föreningens fibernät till kommunens stamnät samt samarbetet med TeliaSonera Sverige AB och TeliaSonera Skanova Access AB. Avtalet är ganska omfattande, så vi har valt att inte lägga ut det på nätet. Den som vill läsa innehållet kan dock kontakta undertecknad för en kopia.