I vårt senaste utskick i brevlådorna (september) skrev vi följande:

“De som äger fastighet eller är fast
bosatta (utan att äga fastighet) inom föreningens ansvarsområde, kan bli medlemmar
i föreningen. Om en fastighet har flera ägare, räcker det med att en av ägarna
är medlem. Den som vill vara medlem skall betala en årlig medlemsavgift på 200
kr. Vill du bli medlem, sätt då snarast möjligt in 200 kr på bankgiro 886-1981.
Avgiften gäller för år 2012 och skall täcka redan uppkomna och kommande kostnader.

Obs! Glöm inte att uppge ditt namn vid
inbetalningen, så att vi ser att pengarna kommer från just dig.

Du förbinder dig inte att
koppla upp dig mot fibernätet genom att betala medlemsavgiften. Först genom att
underteckna ”Anslutningsavtalet” förbinder du dig till att fullfölja
uppkopplingen. “.

Känner du på dig att du glömt betala din medlemsavgift, vänligen gör det snarast möjligt. Känner du dig osäker på om du betalat, vänligen kontakta vår kassör Anita (0705-574279).

Alla har inte tillgång till internet och många som har tillgång till nätet är inte ute på det så ofta. Därför ber vi om din hjälp för att muntligen få ut denna påminnelse till alla i bygden. Tack på förhand!