Nu har alla som uppgivit en egen email-adress fått behörighet att bl.a. göra egna inlägg på den här bloggen. Alla har uppmanats att ändra sitt lösenord för att upprätthålla stor säkerhet.